Portfolio

Jenny Lindhe

Biografi

Jenny Lindhe (f.1974) arbetar som konstnär och curator. Hon är utbildad vid Högskolan för fotografi i Göteborg. I sin konstnärliga praktik intresserar hon sig ofta för känsliga ämnen som tar avstamp i en personlig erfarenhet men som i förlängningen ges en allmän giltighet. Så också i hennes senaste arbete Tingen som behandlar psykisk sjukdom, självmord och undanstuvad sorg.
Lindhe driver även det Malmöbaserade fotoboksförlaget Breadfield Press.
www.jennylindhe.se
www.breadfield.com

Biografi

Jenny Lindhe (f.1974) arbetar som konstnär och curator. Hon är utbildad vid Högskolan för fotografi i Göteborg. I sin konstnärliga praktik intresserar hon sig ofta för känsliga ämnen som tar avstamp i en personlig erfarenhet men som i förlängningen ges en allmän giltighet. Så också i hennes senaste arbete Tingen som behandlar psykisk sjukdom, självmord och undanstuvad sorg.
Lindhe driver även det Malmöbaserade fotoboksförlaget Breadfield Press.
www.jennylindhe.se
www.breadfield.com

Verksam inom region

Skåne

Kreativt område

Curating
Fotografi
Konst