Portfolio

Ingrid Kraiser

Biografi

Ett urval av Ingrid Kraisers Fine Art fotokonst representeras av Mankovsky Gallery.

Medlem av Svenska fotografers förbund.

Biografi

Ett urval av Ingrid Kraisers Fine Art fotokonst representeras av Mankovsky Gallery.

Medlem av Svenska fotografers förbund.

Verksam inom region

all, Västra Götaland

Kreativt område

Bildbehandling
Dokumentär
Fotografi
Kommersiellt
Konst

Foto: Ingrid Kraiser.