Portfolio

Ingemar Hellsten

Biografi

Fotograf från Malmö. En tyst observatör i storstadens kaos.

Född 2005.

Biografi

Fotograf från Malmö. En tyst observatör i storstadens kaos.

Född 2005.

Verksam inom region

Skåne

Kreativt område

Fotografi

Malmö, 2023. Från ett pågående personligt projekt.