Portfolio

Hilda Lindström

Biografi

Jag är utbildad konstnär med en gedigen grafisk utbildning, klassiskt skolad samt utbildning
inom grafisk design och mediakonst. Jag arbetar med grafiska trycktekniker, fotografi, installation och videokonst.

Min Master of Fine Arts skedde på The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design i Wrocław - Polen, med en examen från år 2012. Utöver den polska utbildningen har jag studerat kurser på Konstfack, Sätergläntan, Angeredsateljén, Gamleby fhsk och Baltic Analog Lab.

Jag intresserar mig för aspekter av det moderna livet; subkulturer; den yngre generationens livsstil och samtida kulturella tendenser - som återspeglas i olika länder. Under flera år har jag levt som expat i Östeuropa, med ett mobilt liv som korsar olika kulturer. Den geografiska placeringen spelar en viktig roll i konstnärsskap, där en önskan om att förstå min egen personliga historia, i förhållande till olika miljöer, rekognoseras.

Biografi

Jag är utbildad konstnär med en gedigen grafisk utbildning, klassiskt skolad samt utbildning
inom grafisk design och mediakonst. Jag arbetar med grafiska trycktekniker, fotografi, installation och videokonst.

Min Master of Fine Arts skedde på The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design i Wrocław - Polen, med en examen från år 2012. Utöver den polska utbildningen har jag studerat kurser på Konstfack, Sätergläntan, Angeredsateljén, Gamleby fhsk och Baltic Analog Lab.

Jag intresserar mig för aspekter av det moderna livet; subkulturer; den yngre generationens livsstil och samtida kulturella tendenser - som återspeglas i olika länder. Under flera år har jag levt som expat i Östeuropa, med ett mobilt liv som korsar olika kulturer. Den geografiska placeringen spelar en viktig roll i konstnärsskap, där en önskan om att förstå min egen personliga historia, i förhållande till olika miljöer, rekognoseras.

Verksam inom region

Dalarna, Stockholm, Västerbotten

Kreativt område

Konst