Portfolio

Erik Holmstedt

Biografi

I sina fotografiska arbeten ägnar Erik Holmstedt sig åt det (post)-industriella samhällets framfart och de konsekvenser det får på det urbana landskapet. Det är frågeställningar om vår samtid, hur miljöer förändras och hur nya landskap uppstår. Han arbetar med ett topografiskt förhållningssätt med centralperspektivet som grund för ett registrerande fotograferande.

Förutom separatutställningar har Erik Holmstedt medverkat i ett flertal samlingsutställningar. Samhällsmaskinen på Malmö Konstmuseum (2016), Digitala Landskap (2018) på Havremagasinet i Boden, On Circulation på Bergens Kunsthall (2018) och på Liljevalchs Vårsalong 2020. 
Han är representerad på Moderna museet och hos Statens konstråd.

Två böcker av Erik Holmstedt
Inte längre mitt hem, (2008)
Betraktelser-Transitions (2013).

Biografi

I sina fotografiska arbeten ägnar Erik Holmstedt sig åt det (post)-industriella samhällets framfart och de konsekvenser det får på det urbana landskapet. Det är frågeställningar om vår samtid, hur miljöer förändras och hur nya landskap uppstår. Han arbetar med ett topografiskt förhållningssätt med centralperspektivet som grund för ett registrerande fotograferande.

Förutom separatutställningar har Erik Holmstedt medverkat i ett flertal samlingsutställningar. Samhällsmaskinen på Malmö Konstmuseum (2016), Digitala Landskap (2018) på Havremagasinet i Boden, On Circulation på Bergens Kunsthall (2018) och på Liljevalchs Vårsalong 2020. 
Han är representerad på Moderna museet och hos Statens konstråd.

Två böcker av Erik Holmstedt
Inte längre mitt hem, (2008)
Betraktelser-Transitions (2013).

Verksam inom region

Norrbotten

Kreativt område

Fotografi
Konst

Ur serien Living on an Unstable Mountain