Portfolio

Emma Torneus

Biografi

Verksam inom region

Stockholm, Västra Götaland

Kreativt område

Fotografi
Konst

Kontakt och länkar

Fotografi av Rosie Harriet Ellis föreställande installation på grupp-utställning BLOOM, Göteborg 2022