Portfolio

Cecilia Helsing

Biografi

Cecilia Helsing är fotokonstnär och arkitekt, utbildad vid Akademin Valand i Göteborg och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Huvudfokus i hennes konstnärliga verksamhet är människans relation till omgivningen; både det konstruerade rummet, naturen och själva materien. I hennes praktik experimenterar hon med det fotografiska materialet, i processer som utforskar kameralösa tekniker, blandar fotografi och fotogram och blandar digitala och analoga tekniker. I projekten blir frågor kring transformation, imitation, manipulation, symbios och förgänglighet centrala. Sedan 2015 bor och verkar hon i Göteborg.

Biografi

Cecilia Helsing är fotokonstnär och arkitekt, utbildad vid Akademin Valand i Göteborg och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Huvudfokus i hennes konstnärliga verksamhet är människans relation till omgivningen; både det konstruerade rummet, naturen och själva materien. I hennes praktik experimenterar hon med det fotografiska materialet, i processer som utforskar kameralösa tekniker, blandar fotografi och fotogram och blandar digitala och analoga tekniker. I projekten blir frågor kring transformation, imitation, manipulation, symbios och förgänglighet centrala. Sedan 2015 bor och verkar hon i Göteborg.

Verksam inom region

Västra Götaland

Kreativt område

Fotografi
Konst