Portfolio

Annika Thörn Legzdins

Biografi

Annika Thörn Legzdins är konstnär, fotograf och gallerist. Hon är utbildad på Akademin för Fotografi, Institutionen för Konst, Konstfack och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. I sitt konstnärskap närmar hon sig naturens skärningspunkter med ett dokumentärt men tillspetsat seende. Annika Thörn Legzdins har givit ut fyra böcker, haft flera offentliga gestaltningsuppdrag och ställer ut både i Sverige och utomlands.

Biografi

Annika Thörn Legzdins är konstnär, fotograf och gallerist. Hon är utbildad på Akademin för Fotografi, Institutionen för Konst, Konstfack och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. I sitt konstnärskap närmar hon sig naturens skärningspunkter med ett dokumentärt men tillspetsat seende. Annika Thörn Legzdins har givit ut fyra böcker, haft flera offentliga gestaltningsuppdrag och ställer ut både i Sverige och utomlands.

Verksam inom region

Stockholm

Kreativt område

Konst

ur serien Ephemera