Portfolio

Anna Sofia Jernryd

Biografi

Anna Sofia Jernryd (f. 1965) är utbildad vid HDK-Valand (MFA i fotografi, 2021). Hon bor och är verksam i Göteborg.

I sin konstnärliga praktik undersöker Jernryd konventionella idéer rörande representation, identitet och klassificering samt betydelsen av ”att tillhöra”. Hon är intresserad av att omförhandla gränsdragningen mellan innanför och utanför, inkludering och exkludering samt ”jag” och ”du”. Genom att ompositionera sig själv/motivet/betraktaren, öppnar hon upp för en rörelse mellan dessa positioner.

De senaste åren har hon bl.a. ställt ut på Kungsbacka Konsthall (2023), Mimers Konsthall i Kungälv (2022), GIBCA Extended i Göteborg (2021) och Röda Sten Konsthall i Göteborg (2021).

Biografi

Anna Sofia Jernryd (f. 1965) är utbildad vid HDK-Valand (MFA i fotografi, 2021). Hon bor och är verksam i Göteborg.

I sin konstnärliga praktik undersöker Jernryd konventionella idéer rörande representation, identitet och klassificering samt betydelsen av ”att tillhöra”. Hon är intresserad av att omförhandla gränsdragningen mellan innanför och utanför, inkludering och exkludering samt ”jag” och ”du”. Genom att ompositionera sig själv/motivet/betraktaren, öppnar hon upp för en rörelse mellan dessa positioner.

De senaste åren har hon bl.a. ställt ut på Kungsbacka Konsthall (2023), Mimers Konsthall i Kungälv (2022), GIBCA Extended i Göteborg (2021) och Röda Sten Konsthall i Göteborg (2021).

Verksam inom region

Västra Götaland

Kreativt område

Curating
Fotografi
Konst

Breathing Space, 2021-2023