Theo är fotograf och konstnär och har mångårig erfarenhet av att arbeta med utställningar och konstprojekt. Förutom sin egna konstnärliga praktik driver han tillsammans med Angelica Elliott Studio Tabac i Stockholm, där han är ansvarig för utställningsprogrammet. Han arbetar även som gästlärare inom fotografi och har senast arbetat som producent på Konsthall C samt som konstkonsult för Göteborgs stad.

På Centrum för fotografi kommer Theo att arbeta med produktion av utställningar samt kommunikation och medlemsfrågor från kansliet i Stockholm. Han är sedan tidigare mångårig medlem i CFF och ser fram emot att arbeta med CFF:s medlemmar och utställande konstnärer.

Programpunkter