Från och med nästa år är den nya medlemsavgiften 500 kr och 250 kr för studenter.

Programpunkter