Intresset för CFFs utställningsprojekt (Centrum) var stort och efter ett open call valdes följande fotografer ut att medverka:
Linnéa Cramer
Erich Hörtnagl
Axel Lundgren
Alice Millet
Anna Nordquist Andersson
Jens Nordström
Johanna Schartau
Henrik Wejfeldt.

Projektet är ett samarbete med Galleri Format i Malmö, Kristianstad konsthall och Projektrum Hjärne i Helsingborg och utställningarna är planerade att öppna i april-maj 2024.

Under vintern och våren kommer deltagarna att erbjudas inspirationsföreläsningar, workshops och grupparbeten, där vissa aktiviteter också kommer att vara öppna för CFF:s medlemmar och en intresserad allmänhet. Håll utkik på hemsidan/Facebook för uppdateringar!

Projektet är en satsning på regionalt fotografi som drivs av CFF, med stöd från Region Skåne.


CFF:s projektledare i Skåne är Peo Olsson och Linda Unnhem.

Programpunkter