Varje år anordnar Polycopies en festival under Paris Photo och förvandlar båten Concorde-Atlantique, förtöjd vid Seines kajer, till en stor tillfällig bokhandel helt tillägnad fotoböcker.


I år kommer besökare att välkomnas av mer än åttio franska och internationella förlag och bokhandlare. Fanzineprojektet Periferi ’21 är en av publikationerna som visas på SFF/Fotoförfattarnas bord den 14 november. Periferi ’21 innehåller 19 olika fanzines av 19 fotografer som är verksamma i Västra Götaland. Ett initiativ för att stödja och visa bredden av fotografisk verksamhet som finns i området.

Polycopies skapades 2014 och är en ideell organisation för distribution och marknadsföring av självpublicerade fotoböcker. Polycopies har blivit en mötesplats för många samlare, författare och förläggare.

Programpunkter