Pelle Kronestedt är sedan maj 2022 vikarierande verksamhetschef på Centrum för fotografi, medan Kristyna Müller är på föräldraledighet till februari 2023.

Pelle Kronestedt kommer från sin tjänst som programansvarig för Masterprogrammet i fotografi på HDK-Valand vid Göteborgs Universitet. Han har en lång bakgrund inom det fotografiska fältet som yrkesverksam fotografi, tidigare verksamhetschef för Centrum för fotografi 2017-2019, programansvarig för bildjournalistik på Mittuniversitetet i Sundvall och under två år förbundsordförande för Svenska Fotografers Förbund (SFF).

Vi välkomnar Pelle Kronestedt som ny vikarierade verksamhetschef på Centrum för fotografi!

Bild: Albert Sten

Programpunkter