Hej Andreas! Du är projektledare för projektet Periferi ’23 som just nu genomförs i Västernorrland, Västerbotten samt Norrbotten och som kommer att släppas i höst. 

Vill du berätta lite mer om dig själv och din fanzine-bakgrund?

Mitt namn är Andréas Brännström, konstnär boende i Umeå och driver Galleri Syster i Luleå tillsammans med Anja Örn, Sara Edström och Katt Skarin.

Jag är från Skellefteå där jag innan min flytt till Umeå var mycket aktiv i den DIY-kulturen främst kring musik där jag med vänner drev kassettbolaget/kooperativet Periferin och det var genom den scenen jag först kom i kontakt med fandom och fanzinism i tonåren genom zinisten Jonas Juuso i Jävre. Fanzin och fandom ligger mig varmt om hjärtat som rörelse, kultur och uttryck och i drygt tio år har jag samlat på mig drygt 200 fanzin från Norr- och Västerbotten utgivna efter år 2000.

En av fanzinets kvalitéer är den totala friheten i såväl innehåll som form även om det även där finns traditioner som kopiatorestetik, A5-format och häftad rygg.

Vad tycker du har varit det mest överraskande med projektet?

Det som varit mest överraskande med Periferi ‘23 har varit hur deltagarna omfamnat de möjligheter och begränsningar som finns i formatet. Varje zine har ett självständigt uttryck som resonerar väl med fotografernas material och zinens tematik och innehåll. Summan av beståndsdelarna som är Periferi ‘23 visar en fantastisk bredd då de förs samman i boxen.

Kan du ge några inblickar i vad vi får ta del av för material i Periferi ’23?

Boxen med fotografernas zine ger en fantastisk inblick i de olika konstnärsskapen. Utifrån projekttiteln Periferi kan en se hur deltagarna tagit detta tillfälle i akt och breddat sitt uttryck, utforskat och experimenterat, gett plats åt projekt som tidigare inte hittat sitt forum eller utforskat materialet i ett nytt format. Zinen visar också en bredd utifrån det fotografiska uttrycket; zine som är till exempel traditionella dokumentära, i gränslandet till måleri och teckning, utforskande av det digitala och analoga fotografiets framtid och tradition. Detta fint sammanflätat med poetiska, biografiska, prosaiska och journalistiska texter.

Programpunkter