Centrum för fotografis arbetsgrupp i Skåne har under fyra månader våren 2022 arbetat med en förstudie kring fotografi i Skåne. 

Linda Unnhem och Peo Olsson har genomdrivit studien som består av flera delar: en enkät som gått ut brett till yrkesverksamma inom fotografi i Skåne, djupintervjuer med ett antal av de svarande, en kartläggning av det fotografiska fältet i regionen och ett flertal programpunkter som arrangerats på olika platser under perioden. Vi tackar särskilt Region Skåne för generöst bidrag som möjliggjort studien. Resultatet kan du läsa i rapporten här.

Fotografi: Peo Olsson

Programpunkter