Sedan augusti 2021 har Centrum för fotografi flyttat sin verksamhet till Bjurholmsplan 26 i Stockholm. I galleriet visas aktuella svenska och internationella fotoutställningar som förenas med en pedagogisk verksamhet med föreläsningar, samtalskvällar, debatter och seminarier.

“Galleri CFF” är således ett forum och en livaktig mötesplats där det offentliga samtalet om fotografi förs och fördjupas. Utställningar förmedlas, marknadsförs och distribueras även vidare som vandringsutställningar nationellt och internationellt.

Öppettider:

Torsdag – fredag 12–18
Lördag – söndag 12–16

Centrum för fotografi
Bjurholmsplan 26
116 63
Stockholm

Välkomna!

Bild: Mats Ek

Programpunkter