Hej Alexandra! Du har en bakgrund inom dokumentärfotografi där du jobbat med bland annat Malmö museum tillsammans med Rädda barnen och arbetar sedan 2016 som curator på Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi (SJCD) vid Västerbottens museum i Umeå.

Finns det någon fråga inom fotografi som du brinner lite extra för? 

Lite förutsägbart kanske, men det dokumentära berättandet. För mig är det oslagbart när en vill ta upp fenomen i samhället, både som fotograf och som curator, och sedan låta dom gestaltas genom enskilda människor. Och jag älskar researchfasen när jag får grotta ner mig och skaffa information som sedan kan omsättas i bilder och utställningar.

Vad var det som lockade att gå med i CFFs styrelse? 

Jag ser det som en fantastisk möjlighet att få en större inblick i vad som sker nationellt inom fotografi, och nu när CFF gör en mer riktad nationell satsning så kändes det extra viktigt att vara en samarbetspartner i de norra delarna av landet. 

Vad hoppas du kunna tillföra med din bakgrund till verksamheten? 

Jag hoppas kunna bidra med min museala kunskap, samt den erfarenhet jag fått av arbetet med att förvalta och förmedla Sune Jonssons arkiv.

Alexandra Andersson Ellis


Programpunkter