Fanzineprojektet Periferi är en satsning för att stödja samt visa bredden av den fotografiska verksamhet som finns i Skåne. Detta är en fortsättning på projektet som initialt genomfördes i Västra Götalandsregionen 2021. 

I samband med lanseringen av publikationerna anordnar vi under hösten tre olika releaser i regionen. Den första releasen kommer att äga rum den 16 november på Malmö Konsthall. Periferi kommer att ingå i samlingar på bibliotek och institutioner centrala för fotografi, samt vara till salu vår webbshop. I webbshopen kan man tills vidare se resultatet från deltagarna i Västra Götaland 2021.

De deltagande fotograferna är: Alexandra Lige, Alice Millet, Christian Skog, Cia Kanthi, Frans Hällqvist, Futuro Berg Fredes, Inga Linn Härdelin, Johanna Schartau, Jonas Dahlström, Kim Westerström, Lotten Pålsson och Roger Westin, Marie Andersson, Martin Magntorn och Måns Jensen.

“Periferi genomfördes förra året i Västra Götaland och pågår nu i Skåne med totalt 33 olika fotografiska projekt. Tanken är att Periferi ska göras i norra Sverige, Stockholm och brett över hela landet inom de närmaste åren och att vi på detta sätt får en unik överblick över svensk fotografi på 2020-talet. Fem olika boxar med sammanlagt omkring 80 samtida fotografer ger en bred bild av pågående fotografiska projekt idag.”
– Mia Bengtsson Plynning, nationell samordnare på Centrum för fotografi.

Juryn bestod av Annie Lindberg, tf chef på Skissernas Museum i Lund, Thomas Millroth, konstkritiker med stort intresse för Artist’s Books, Lisa Olausson, grafisk formgivare med fokus på tryckt form och utställningsdesign samt Mia Bengtsson Plynning, nationell samordnare på Centrum för fotografi.

Programpunkter