18:00 - 19:00

26 januari
kl 18-19

Kavallerigatan 4,
Landskrona

Periferi ’22 är ett projekt där 14 fotografer/konstnärer valts ut att göra varsitt fanzine, med syftet att sätta fokus på den bredd av fotografiska arbeten som finns i Skåne. Projektet har initierats och drivits av medlemsorganisationen Centrum för fotografi.

Torsdagen den 26 januari, kl 18-19, ges möjlighet att bläddra i fanzinen och lyssna till konstnärernas egna presentationer av projekten.

Frans Hällqvist och Futuro Berg presenterar sina respektive fanzineprojekt följt av ett samtal som konsthistorikern och kritikern Thomas Millroth leder på temat ”Fotografiet, tiden och den konstnärsgjorda publikationen”. I samtalet medverkar de skånska konstnärerna och fotograferna Marie AnderssonMartin Magntorn och Jonas Dahlström från fanzineprojektet Periferi ’22.

Facebook Event

https://www.facebook.com/events/3380707945476740?ref=newsfeed

Kvällssamtalet arrangeras av Centrum för fotografi i samverkan med Landskrona Foto.

Programpunkter